Nytt analysetilbud innen farmakogenetikk: TPMT genotyping

Laboratoriemedisin, UNN tilbyr nå tiometyltransferase (TPMT) genotyping.

Publisert 13.12.2023
Sist oppdatert 19.12.2023

Analysen er aktuell før behandling med tiopuriner, som azatioprin (Imurel), merkaptopurin (Puri-Nethol, Purimmun, Xaluprine) og tioguanin (Lanvis, Tioguanin).

Tiopuriner benyttes i behandlingen av maligne tilstander og ved autoimmune sykdommer.

Redusert eller manglende enzymaktivitet i TPMT, medfører risiko for livstruende bivirkninger som beinmargssuppresjon ved standard doseringer.  

Les mer om i TPMT genotyping i laboratoriehåndboka.

Ved medisinsk faglige spørsmål, kontakt lege ved klinisk farmakologi.

Telefon: 900 89 304 man-fre kl. 09-15

E-post: klinisk.farmakologi@unn.no