Nødvendig undersøkelsesutstyr ved øyesykdommer

Mange pasienter blir sendt unødvendig til øyeavdelingen i Tromsø. For å kunne få stilt diagnoser som trenger øyeblikkelig behandling og for å unngå unødvendige og lange pasientreiser på ugunstige tidspunkter  bør diagnostikk og behandling foregå mest mulig lokalt.

Publisert 17.01.2023
Utstyr som det er nødvendig at alle legevakter og akuttmottak har:

Nødvendig utstyr:
  1. ​Visustavle for måling av visus på hvert øye hver for seg, med pasientens egen brille hvis hen bruker briller.
  2. Oftalmoskop til vurdering av rød refleks og bruk ved fluoresceinfarging (det blå lyset)
  3. I-care tonometer for måling av øyetrykk – lege eller sykepleier må beherske bruken av instrumentet
​Medikamenter:
  1. ​Oksybuprokain eller tilsvarende for å bedøve øyet slik at det blir lettere å undersøke
  2. Trykksenkende øyedråper (Timosan / Cosopt / Iopidine en av disse)
  3. Diamox tabletter mot høyt øyetrykk
  4. Fluorescein farge