Utsatt til uke 12 for UNN

Nå starter tarmscreening av 55-åringer

Fra midten av mars inviteres alle 55-åringer i UNN sitt nedslagsfelt til å delta i det nasjonale screeningprogrammet for tarmkreft.

Publisert 06.03.2023
Sist oppdatert 10.03.2023
Beholder til avføringsprøve. Foto: Kreftregisteret

Beholder til avføringsprøve. Foto: Kreftregisteret

Norge er et av landene i verden med høyest forekomst av tykk- og endetarmskreft. Med screening er håpet å redusere både forekomst og dødelighet av denne sykdommen.

Fra før har vi screeningprogrammer for livmorhalskreft og brystkreft. Nå får vi også et nasjonalt screeningprogram for tykk- og endetarmskreft.  Alle som er født i 1967 og seinere, både kvinner og menn, vil få invitasjon til å delta.

- Dette er et viktig screeningprogram. Tarmkreft har blitt en folkesykdom, og andre land har hatt screening for denne sykdommen lenge, sier Eyvind Paulssen, overlege ved Seksjon for fordøyelsessykdommer, UNN Tromsø og UNNs representant i prosjektgruppa for den regionale innføringa av tarmscreeningsprosjektet.

Tarmscreeningprogrammet ble rullet ut i 2022. Først ute var Sykehuset Østfold og Bærum sykehus, som begge også var pilotsykehus for screeningprosjektet.

Resultatene av den tiårige pilotstudien, som inkluderte 140.000 personer, var så lovende at regjeringen bestemte seg for å innføre et tilbud om undersøkelse til 55-åringer i hele landet.

Tar testen selv

Metoden som brukes i det norske screeningprosjektet er en test for blod i avføringen.

Deltakerne får først tilsendt informasjon om tilbudet fra Kreftregisteret, som har ansvaret for driften av Tarmscreeningsprogrammet. Deretter får de et prøvesett i posten.

Avføringsprøven tas hjemme og sendes inn til analyse. Alle analyser av prøver knyttet til det nasjonale tarmscreeningsprogrammet, gjøres ved Akershus Universitetssykehus.

Koloskopi gjøres i Tromsø

I en gruppe på 1000 screeningdeltagere som leverer en avføringsprøve, forventes det at 65 vil få påvist blod, ifølge beregninger fra Tarmscreeningsprogrammet.  

Ved positiv prøve sender Kreftregistret henvisning til koloskopi ved et av landets screeningssentre. For pasienter tilknyttet UNN vil dette være Tromsø i første omgang.

På grunn av pandemien er det nasjonale programmet noe forsinket, men fra høsten 2022 har stadig flere områder av landet fått tilbudet i henhold til en utrullingsplan.

UNN starter sin utrulling i uke 12.

Målsettingen er å gjøre tilbudet landsdekkende innen 2024.

- Jo tidligere vi finner kreft eller forstadier til kreft, jo lettere er det å få til behandling, sier Jan Magnus Kvamme, seksjonsleder, Seksjon for fordøyelsessykdommer, UNN Tromsø.

Mer informasjon til fastleger

Fastlegen er ikke direkte involvert i screeningprogrammet, men enkelte screeningdeltagere kan komme til å be om hjelp fra fastlegen for å kunne ta et godt informert valg om deltagelse i Tarmscreeningprogrammet. Fastlegen får epikrise fra en eventuell koloskopiundersøkelse, men ikke svaret på avføringstesten.

Screening er en undersøkelse av presumptivt friske mennesker.

Dersom en pasient har symptomer fra mage- eller tarm, skal vedkommende ikke vente på innkalling til screening, men utredes og eventuelt henvises til videre undersøkelse på vanlig måte.

Kreftregisteret har utarbeidet egen informasjon om Tarmscreeningsprogrammet til fastleger.  (tarmscreening.no/fastlege)

Alt om tarmscreeningprogrammet​

 I mars blir 55-åringer i Nord invitert til å delta i det nasjonale tarmscreeningsprogrammet. Send gjerne inn avføringsprøve.

I mars blir 55-åringer i Nord invitert til å delta i det nasjonale tarmscreeningsprogrammet. Send gjerne inn avføringsprøve. Foto: Kreftregisteret