Kopisvar av laboratorieundersøkelser til røntgen

Legekontorene trenger ikke å be om å få sendt kopi av laboratoriesvar til røntgenavdelingene ved sykehusene i Helse Nord når pasienten tar prøver i forkant av røntgenundersøkelser.

Publisert 02.06.2022
Labsvar på analysene HB, TRC, PT-INR, APTT, KREAT og CRP blir automatisk tilgjengelig i fagsystemet ved røntgenavdelingene. For pasienter som skal til Aleris må det fortsatt sendes kopisvar.
Ved en gjennomgang av bruken av "Kopi-til-analysen" i ERL, Elektronisk rekvirering av laboratorietjenester, ser vi at analysen benyttes ganske mye til å sende kopi av kreatininsvar til Røntgen. I Helse Nord har fagsystemet Sectra ved røntgenavdelingene et eget oppsett innenfor hvert helseforetak som gjør at laboratoriesvar på pasienter som skal til røngtenundersøkelse automatisk blir tilgjengelig i Sectra. Oppsettet gjelder for disse analysene:
  • ​Hemoglobin
  • Trombocytter
  • INR
  • APTT
  • Kreatinin
  • eGFR
Det er derfor ikke nødvendig å be om å få sendt kopi til røntgen av slike laboratoriesvar.
Når pasienten kommer til legekontoret for å ta prøver i forkant av en røntgen-undersøkelse, er det tilstrekkelig å rekvirere undersøkelsene med fastlegen som rekvirent. Dette sparer både legekontorene og laboratoriene for unødvendig arbeid og unødvendig risiko for feil.
Ved Universitetssykehuset gjelder dette prøver som tas ved legekontor og sendes til et av laboratoriene i UNN Tromsø, Harstad eller Narvik
Det er samme oppsett i Sectra i de øvrige helseforetakene i Helse Nord:
  • ​Finnmarkssykehuset: Prøver sendt til ett av laboratoriene i FIN Hammerfest eller Kirkenes er tilgjengelige i Sectra ved begge sykehusene
  • Nordlandssykehuset: prøver sendt til ett av laboratoriene i Bodø,  Lofoten eller Vesterålen er tilgjengelig i Sectra ved alle tre sykehusene
  • Helgelandssykehuset: Prøver sendt til ett av laboratoriene i HSYK Mosjøen, Mo i Rana eller Sandnessjøen er tilgjengelige i Sectra ved alle tre sykehusene