Hjerneskole - kurs for pasienter og pårørende

Har du en pasient som opplever endringer i konsentrasjon, hukommelse, problemløsning, sosial atferd, økt tretthet eller lignende? Er dette som følge av hodeskade, hjerneslag eller annen sykdom/skade på hjernen? Vi kjører kurs for både pasienter og pårørende.

Publisert 13.12.2023

Ambulant rehabiliteringsteam v/ UNN Tromsø arrangerer mestringskurs to ganger i året for personer som har fått kognitive vansker etter ervervet hjerneskade.

De fleste som får en hodeskade, hjerneslag eller annen sykdom/skade i hjernen vil oppleve endringer som påvirker hvordan man fungerer i jobb og hverdag. Det å leve med en slik skade kan være utfordrende, også flere år etter. På kurset fokuserer vi på informasjon, erfaringsdeling og mestring av endret livssituasjon.

Tilbudet er for personer som:

 • Har milde til moderate kognitive endringer etter hodeskade, hjerneslag eller annen sykdom eller skade i hjernen
 • Det har gått minimum ett år siden sykdom/skade
 • Er mellom 18 og 70 år

Kurset går over 5 dager, og med 2 oppfølgingsdager etter seks måneder. Kurset er utviklet i et samarbeid mellom Rehabiliteringsavdelingen UNN og Lærings- og mestringssenteret.

Temaer vil være:

 • Hjernens funksjon
 • Kognitive og emosjonelle endringer
 • Brukerinnlegg
 • Erfaringsutveksling
 • Mestring i hverdagen

Henvisning

Aktuelle deltakere må henvises av lege, psykolog eller ambulant rehabiliteringsteam. Henvisningen skal inneholde diagnose, skadetidspunkt og beskrivelse av kognitive endringer.

Nærmere informasjon om kurssted i Tromsø og overnatting sendes ut i innkallingsbrev. Reise- og oppholdsutgifter dekkes delvis etter faste satser mot egenandel. Kontakt Pasientreiser for mer informasjon, telefon 915 05 515.

Elektronisk henvisning til sendes til: 

«FMR Kontor pol Tromsø»
og merkes: ”Ambulant rehabiliteringsteam Hjerneskole”

For henvisning via post: 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Rehabiliteringsavdelingen
Ambulant rehabiliteringsteam
Pb. 1
9038 Tromsø

Neste kurs holdes 11.-15.mars 2024. Henvisningsfrist 19.januar 2024.

Ambulant rehabiliteringsteam v/ UNN Tromsø arrangerer mestringskurs to ganger i året for pårørende til personer som har fått kognitive vansker etter ervervet hjerneskade.

Det å leve med en slik skade kan være utfordrende for den som har fått sykdom/skade, men også for de pårørende. På kurset fokuserer vi på informasjon, erfaringsdeling og mestring av endret livssituasjon.

Tilbudet er for pårørende til personer som:

 • Har milde til moderate kognitive endringer etter hodeskade, hjerneslag eller annen sykdom eller skade i hjernen
 • Det har gått minimum ett år siden sykdom/skade
 • Er mellom 18 og 70 år

Kurset går over 2 dager (del 1) og med 1 oppfølgingsdag etter seks måneder (del 2).

Kurset er utviklet i et samarbeid mellom Rehabiliteringsavdelingen UNN og Lærings- og mestringssenteret.

Temaer vil være:

 •  Informasjon om hjernens funksjon
 • Kognitive og emosjonelle endringer 
 • Mestring av hverdagen
 • Pårørendeinnlegg
 • Erfaringsutveksling

Påmelding

Aktuelle deltakere må henvises av lege, psykolog eller ambulant rehabiliteringsteam. Henvisningen skal skrives i pasientens navn (den som er blitt syk/skadet) og inneholde følgende informasjon:

 • pårørendes navn, fødselsdato og relasjon til pasienten
 • pasientens navn, alder, diagnose, skadetidspunkt og skadeomfang

Nærmere informasjon om kurssted i Tromsø og overnatting sendes ut i innkallingsbrev. Reise- og oppholdsutgifter dekkes delvis etter faste satser mot egenandel. Kontakt Pasientreiser for mer informasjon, tlf 91505515.

For henvisning via post: 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Rehabiliteringsavdelingen
Ambulant rehabiliteringsteam
Pb. 1
9038 Tromsø

Elektronisk henvisning til sendes til:

«FMR Kontor pol Tromsø»
og merkes: ” ambulant rehabiliteringsteam Hjerneskole »

Neste kurs holdes 25. og 26. april 2024. Henvisningsfrist 01. mars 2024.

Kontakt

Ta gjerne kontakt for mer informasjon: