Henvisning til nevrografi

Ved henvisning til nevrografi er det viktig å være obs på at det skal henvises til klinisk nevrofysiologi.«Klinisk nevrofysiologi» ligger i adresselista.

Publisert 08.11.2022
Etterhvert vil innkallingsbrevet til pasientene bli oppdatert.

Klinisk nevrofysiologi er de som vurderer det nevrofysiologiske svaret med hensyn til videre oppfølging og behandling.