Helse Nord ruller ut Interactor i sky til kunder med journalsystem i sky

Helse Nord har etablert løsning for Interactor i sky med støtte for ERL fra de fleste journalsystem som er i bruk i PHT og hos avtalespesialister.

Publisert 10.10.2022
Sist oppdatert 07.02.2024

​Helse Nord har nå etablert løsning for Interactor i sky. Vi har dermed støtte for elektronisk rekvirering av laboratorie- og røntgentjenester fra de fleste pasientjournalsystem som er i bruk i primærhelsetjenesten og hos avtalespesialister i Helse Nord.

Dette betyr at legekontor som har journalsystemet Pridok kan få tilbake løsningen for elektroniske lab- og røntgenrekvisisjoner og at alle kontor som bytter til et skybasert journalsystem kan fortsette med elektronisk rekvirering til sykehusene i Helse Nord.

Regional forvaltning Lab har oversikt over hvilke legekontor dette gjelder og vil ta kontakt for å avtale installasjon fortløpende. Vi ønsker også at legekontor som har planer om å bytte journalsystem tar kontakt med oss slik at vi kan legge til rette for en smidig overgang.

Installasjonen av Interactor i sky utføres av DIPS ASA i samarbeid med Helse Nord og de aktuelle kundene.

InteractorFor mer informasjon, kontakt Regional forvaltning lab,