Gevinsten ved samvalg

Pasientrettighetsloven gir alle pasienter rett til å medvirke ved valg av undersøkelses- og behandlingsmetoder. Ved hjelp av samvalgsverktøy på helsenorge.no kan du navigere mellom alternativene sammen med pasienten.

Publisert 28.10.2021
Sist oppdatert 08.02.2024

​Samvalg handler om at du og pasienten sammen kommer frem til hvilken behandling som passer best for pasienten.

Samvalgsverktøy hjelper pasienten med å forberede seg til møtet med legen. Verktøyene gir pasienter kunnskap om fordeler og ulemper ved de ulike behandlingsmulighetene for ulike diagnoser. Verktøyene tar utgangspunkt i nasjonale retningslinjer og oppdatert forskning, og følger internasjonale kvalitetskriterier for samvalgsverktøy. Typiske samvalgsverktøy som kan være til hjelp for dine pasienter:

Verktøy for flere diagnoser finnes på helsenorge.no

Hva viser forskning?


Oppsummert forskning viser bl.a. at

  • Pasienter ønsker å delta i beslutninger som gjelder egen helse
  • Samvalg bidrar til å aktivere pasientene
  • Samvalg hjelper legen å få en bedre struktur i konsultasjonen

Fritt tilgjengelig informasjonsmateriell for pasienter


Materiellet kan brukes i ventearealer, i innkallingsbrev, på nettsider, i undervisning eller annet:

Få kunnskap om samvalg gjennom e-læring

Leger, LIS og andre behandlere med beslutningsansvar: Seks steg til samvalg (45 minutter)

Helsesekretærer og annet helsepersonell: Lynkurs i samvalg (9 minutter)