Falske positive svar ved analysering av Deamidert gliadin IgG i området 10-13 Elia U/ml

Det  er en viss risiko for at det er gitt ut falske positive svar for Deamidert gliadin IG (DGP) i området 10-13 Elia U/ml.

Publisert 23.05.2023
En feil ved et instrument  i perioden f.o.m 01.02.2022 t.o.m 26.04.2023 kan ha bidratt til det falske positive resultatet.

Referanseområde:
Negativ: 0-9 U/mL
Positiv: fra 10 U/mL

Denne feilen oppstod etter siste oppgradering av instrumentet i februar 2022. Alle rekvirenter som er berørt har blitt kontaktet. Rekvirentene kan vurdere om det er nødvendig å innkalle pasient til kontrollprøve. Ut fra litteratur og erfaring vil positiv DGP alene med så lav styrke, ha lav PPV og lav LR for å stille diagnosen cøliaki.

Mens leverandør av instrumentet finner en løsning på problemet, kan vi foreløpig ikke gi ut svar på analysen i dette området. Derfor vil deamidert gliadin IgG i området 10-13 U/ml sendes midlertidig til St.Olav's Hospital for verifisering av svaret, og alle rekvirenter får svar fra Immunologisk lab ved St Olav's Hospital.

Vi beklager ulempene dette medfører.

Kontakt:


Hristina Andreeva ( tlf. 0047 91 18 75 97 ) eller laboratoriet (tlf.  77 62 81 39).