Endringer i røntgentilbudet i UNN

Både UNN Harstad og UNN Tromsø får nye CT-maskiner. Men før røntgentilbudet blir bedre, blir det en periode med endring i driften.

Publisert 04.04.2023

Harstad

​Harstad vil i uke 21-23 (f.o.m. 22. mai) være fullstendig uten CT-tilbud. Også uke 20 vil tilbudet være redusert.

Årsaken er at røntgenavdelingen ved UNN Harstad endelig får skiftet ut sin gamle CT lab.

Maskinen skal monteres i samme areal som den gamle maskinen står i, og derfor blir sykehuset uten CT-tilbud en periode.

Det er særlig viktig at man innenfor det akuttmedisinske miljøet er klar over dette.

Avbøtende tiltak i perioden uten CT-tilbud i Harstad vil først og fremst være mer bruk av ultralyd og MR.

CT-labene i Narvik og på Finnsnes vil avhjelpe noe i den aktuelle perioden. Også Unilab vil bli brukt. De akutte pasientene som er avhengig av CT-diagnostikk må styres mot Narvik og Tromsø.

Det er skrevet under avtale med Siemens om levering av en Siemens Somatom Force-maskin til UNN Harstad.

Tromsø

Tromsø skal også få ny CT. I installeringsperioden 5.- 22. mai går vi derfor fra tre operative CT-maskiner til to operative maskiner.

Dette vil primært gå ut over den elektive driften, mens akutte undersøkelser ikke skal rammes av denne nedetiden.

Tidvis kan det bli nødvendig at inneliggende pasienter, som ikke er øyeblikkelig hjelp, kan bli forskjøvet til kveldene eller neste dag.

Tiltak for å få gjort alle undersøkelser, er ekstra poliklinikk i helger, både før, under og etter tida det bare er to operative CT-maskiner.
- Vi er veldig glade og stolte over å kunne fortelle at den nye CT-maskinen vi får i Tromsø er den aller første av sitt slag i Norge. Den blir gitt i gave fra vår gode venn Trond Mohn. Dette er en Siemens Naetom Alpha, for de som er spesielt interesserte. Denne maskinen har helt ny detektorteknologi som vil gi nye muligheter innenfor diagnostikken, forteller Kurt Bøckman Gschib, seksjonsleder ved røntgenavdelinga, UNN Tromsø.

CT-maskin

Røntgentilbudet i Tromsø reduseres mens denne CT-maskinen flyttes for å få plass til ny maskin. Dette er også typen CT sykehuset i Harstad får installert.