Endringer i hvem som skal få HPV-test

Livmorhalsprogrammet er i endring.

Publisert 04.05.2023
Sist oppdatert 08.06.2023
De siste årene har kvinner har følgende vært praksis:
 
25-33 år screening med celleprøve hvert tredje år
34-69 år screening med HPV-test hvert femte år

Det skjer nå endringer med tanke på hvem som skal få HPV-test:

Fra 01.01.2023 HPV-screening for kvinner 30-69 år
Fra 01.07.2023 HPV-screening for kvinner 25-69 år
 
En annen endring fra 01.07.2023 vil være at kvinner 25-​29 år med positiv HPV-test for «andre typer» (ikke HPV 16/18) og normal celleprøve skal følges med ny livmorhalsprøve etter tre år (nå kontroll etter to år for kvinner 34-69 år).

I praksis vil endringene ikke ha så mye å si for fastlegene siden en livmorhalsprøve blir tatt på samme måte uansett om den skal vurderes i mikroskop (cytologisk undersøkelse) eller analysere med HPV-test. Laboratoriet vil alltid gi anbefaling om videre oppfølging i tillegg til selve prøvesvaret. 

Endringen fra 01.01.2023 vil ikke medføre så store konsekvenser, men en utfordring fra 01.07.2023 er at mens det blant kvinner 34-69 år nå er 5-6 % som har positiv HPV-test, vil 20-30 % av kvinner 25-33 år ha positiv HPV-test. Det blir dermed flere som skal følges opp, flere skal utredes hos gynekolog og flere vil få behandling med konisering.