Endring laboratoriesvar - ny versjon

Helseforetakene i Helse Nord begynner å sende laboratoriesvar (Svarrapport – Medisinsk biokjemi  v.1.4 ) på versjon 1.4 fra 12. juni 2023

Publisert 07.06.2023

Helse Nord  endrer svarrapport fra KITH XML Labsvarrapport v.1.3 til KITH XML v.1.4 Svarrapport - Medisinsk biokjemi. Mikrobiologi- og patologisvar sendes allerede med v. 1.4. Radiologisvar avventes til høsten.

Hvis det er noen spørsmål rundt dette, ta kontakt med HNIKT, seksjon for samhandling.
E-post:  ekstern@hnikt.no eller meldingsansvarlig@hnikt.no​
Telefon brukerstøtte 76 16 64 90