Endret svarrapportering for transglutaminase IGA antistoff (ANTI-TTG IGA)

Avdeling for immunologi og transfusjon medisin, Laboratoriemedisin endrer referanseområdet for analysen s-Transglutaminase IgA (anti-tTG IgA) (vevstransglutaminase) .

Publisert 10.06.2020
Sist oppdatert 08.04.2024

​Svarrapporteringen av TGA-IgA er oppdatert i samsvar med de siste retningslinjer fra ESPGHAN (2020) for diagnostikk av cøliaki hos barn og ungdom <18 år. I de nye retningslinjene er det ikke behov for tynntarmsbiopsi eller HLA DQ2/DQ8-genotyping, dersom TGA-IgA er mer enn 10 ganger øvre normalgrense, og man får bekreftet analysen med endomysium antistoff (EMA-IgA) i ny blodprøve. Ved positiv test anbefales henvisning til barneavdeling for oppfølging. Cøliaki kan diagnostiseres uten tynntarmsbiopsier også hos asymptomatiske barn ved å bruke samme kriterier som hos pasienter med symptomer. Valg om å avstå fra biopsi gjøres i samråd med familien [1].  

For vårt laboratorium vil TGA-IgA mer enn 10 ganger øvre normalgrense tilsvare TGA–IgA  ≥ 100 U/ml. Det er da stor sannsynlighet for at pasienten har cøliaki, men for å stille diagnosen må man i neste prøve også ha positiv EMA-IgA. Det er viktig at prøve nr. 2 tas før endring i kosthold. Det anbefales henvisning til barneavdeling for utredning.

Hos barn med positiv TGA-IgA mellom 31 og 99 U/ml er sannsynligheten for cøliaki relativt høy hvis det er første prøve, og før endring i kosthold. Det vil likevel være aktuelt med supplerende utredning for eks. tynntarmsbiopsi og/eller EMA-IgA for å redusere risikoen for falsk positiv diagnose. Der anbefales henvisning til barneavdelingen for utredning.

Ved TGA-IgA ≤ 30 U/ml (eller mellom 11 og 30 U/ml) er det lav sannsynlighet for cøliaki hvis det er første prøve. Svakt positiv TGA-IgA kan imidlertid sees hos pasienter med cøliaki som nylig har blitt satt på glutenfri dietter, eller hos pasienter med diettfeil. Dersom barnet har symptomer, anbefales henvisning til barneavdelingen for utredning.

Hos voksne med TGA-IgA ≥ 100 U/ml er det stor sannsynlighet for at pasienten har cøliaki. Andre metoder kan brukes for å bekrefte diagnosen: EMA-IgA, HLA-genotyping eller tynntarmsbiopsi. Den positive prediktive verdien av sterkt positiv TGA-IgA (mer enn 10 ganger den øvre normal grense) kombinert med positiv EMA-IgA er ca. 100% [2].

Falske positive TGA-IgA-resultater er sjeldne, men kan forekomme og er vanligvis med lav titer som tilsvarer TGA-IgA ≤20 U/ml for vår metode. TGA-IgA antistoffer kan være falsk forhøyet i forbindelse med febersykdom [3].
Det er ingen endringer i selve analysemetoden eller i referanseområder.

Det er utarbeidet og implementert faste svarkommentarer i DIPS for overnevnte resultatgrupper.

Ved spørsmål, ta kontakt med overlege Hristina Andreeva, tlf 77 62 65 44, eller med overbioingeniør Bente Solvang.

Litteratur:

  1. Clinical Practice Update on Diagnosis and Monitoring of Celiac Disease-Changing Utility of Serology and Histologic Measures: Expert Review. Husby S, Murray JA, Katzka DA  Gastroenterology. 2019;156(4):885. Epub 2018 Dec 19.
  2. De Leo L, Quaglia S, Ziberna F, Vatta S, Martelossi S, Maschio M, Not T , Serum anti-tissue transglutaminase antibodies detected during febrile illness may not be produced by the intestinal mucosa.
    J Pediatr. 2015;166(3):761. 
  3.  Rubio-Tapia A, Hill ID, Kelly CP, Calderwood AH, Murray JA, American College of Gastroenterology. ACG clinical guidelines: diagnosis and management of celiac disease. Am J Gastroenterol. 2013;108(5):656. Epub 2013 Apr 23.