Endrede elektroniske adresser for helseforetakene i Helse Nord

Helseforetakene vil endre sine adresser for elektronisk samhandling jamfør nasjonal standard for Tjenestebasert adressering del 3. Endringen blir utført 12. juni 2019 mellom klokka 17 og 22.

Forvaltningssenter EPJ og Helse Nord IKT
Publisert 12.06.2019
Sist oppdatert 13.06.2019
De aller fleste tjenestetypene som brukes som adresser for elektronisk samhandling med helseforetakene vil være uendret eller få mindre navneendringer etter omleggingen. Noen tjenestetyper vil utgå og skal ikke lengre brukes. Alle tjenestetypene legges i nye kodeverk 8668, 8666 eller 8660 som er henta fra www.volven.no

De helseaktører som benytter elektronisk samhandling med helseforetakene må lese inn alle tjenestetypene (adresser) i journalsystemet sitt på nytt etter 12. juni.  

Ta kontakt med din journalleverandør eller lokal driftspartner/IT-avdeling ved behov for hjelp. 

Tjenestetypene fra gamle kodeverk i for eksempel favorittlister, meldingstjenere og liknende må oppdateres sjøl om de har likt navn og kode, ettersom alle nye adresser nå ligger i nye kodeverk.

Ved behov for kontakt med Helse Nord IKT send e-post til meldingsansvarlig@hnikt.no 

Tabellen under gir oversikt over de tjenestetyper/tjenesteadresser som utgår: 

  • Kolonne A i tabellen gir oversikt over de tjenesteadresser som utgår fra nevnte dato.  
  • Kolonne B+C viser hvilken kode og tjenestetype/tjenesteadresse som Direktoratet for e-helse anbefaler at skal erstatte de som utgår med
  • kolonne D viser merknad på bruk av de nye tjenesteadressene
Bord

Bord


Bord

Informasjonen er skrevet av Forvaltningssenter EPJ og Helse Nord IKT:

Gro Wangensteen | EPJ-rådgiver
Helse Nord| Forvaltningssenter EPJ 

Mona S. Leirvik | Seniorkonsulent 
Helse Nord IKT | Avdeling for tjenesteproduksjon, Seksjon for EPJ, Samhandling og Integrasjon

Geir Klaussen | Tjenesteansvarlig Samhandling 
Helse Nord IKT | Avdeling for tjenesteproduksjon | Seksjon for EPJ, samhandling og integrasjon, SESI

Steinar Horsdal | Seniorkonsulent, Teknisk rådgiver for KS-Kompetansenettverk e-helse region nord.
Helse Nord IKT | Avdeling for Tjenesteproduksjon | Seksjon for EPJ, samhandling og integrasjon