Dialogmeldinger til Lab og røntgen - negativ applikasjonskvittering

Helse Nord IKT aktiverer en del automatiske negative applikasjonskvitteringer.

Publisert 13.06.2023
​Helse Nord IKT aktiverer automatiske negative applikasjonskvitteringer dersom det sendes dialogmeldinger til følgende tjenestetyper:

  • ​Røntgen
  • Medisinsk biokjemi
  • Medisinsk mikrobiologi
  • Nukleærmedisin
  • Patologi
  • Transfusjonsmedisin og immunologi
Negativ applikasjonskvittering vil inneholde følgende avvisningstekst:

"Meldingen er adressert til en tjeneste hos mottaker som ikke støtter dialogmelding. Vennligst ta kontakt via telefon, brev eller ev. rekvisisjon."

Endringen innføres :   Onsdag 13. juni 2023

Hvis det er noen spørsmål rundt dette, ta kontakt med HN IKT, seksjon for samhandling

E-post: ekstern@hnikt.no eller meldingsansvarlig@hnikt.no
Telefon brukerstøtte  76 16 64 90