Aktuelt med medisinfri behandling og nedtrapping av nevroleptika og SSRI?

Da kan du drøfte saken med vårt konsultasjonsteam.

Publisert 24.05.2023
Personer som jobber innen kommune- og spesialisthelsetjenesten i Helse Nord kan kontakte konsultasjonsteamet for drøfting, råd og veiledning knyttet til:
  1. ​nedtrapping av nevroleptika/antipsykotika, antidepressiva og andre psykofarmaka
  2. behandling av psykoselidelser/bipolare lidelser uten bruk av medikamenter.
​Konsultasjonsteamet kan vurdere å bistå i behandlingsforløp i forløp hvor det er aktuelt å delta poliklinisk eller ambulant. Det vil da være nødvendig med henvisning.

Konsultasjonsteamet er tverrfaglig sammensatt og representerer både fagkompetanse og erfaringskompetanse. Teamet arbeider med å utvikle bred kunnskap om behandling av ulike tilstander uten bruk av medikamenter, og om nedtrapping av antipsykotika/nevroleptika og antidepressiva.

Hvordan gjennomføres konsultasjonen?

Konsultasjonsteamet har ikke faste møtetidspunkt, men tilstreber å tilrettelegge for rask konsultasjon etter henvendelse. Dersom henvendelsen er knyttet til en konkret pasient, behandles henvendelsen anonymt, og den som tar kontakt bes om å ikke oppgi navn på pasienten.

En konsultasjon skjer ved direkte oppmøte, via teams eller på telefon. 

Slik melder du en sak til konsultasjonsteamet:

Skriv en e-post med en kort beskrivelse av det du ønsker å drøfte, samt forslag til tidspunkt for konsultasjon til: Konsultasjonsteam-MFBT-UNN@hn.helsenord.no