Læringsnettverket i Psykisk helse- og rusklinikken

Læringsnettverket (LN) ble etablert i 2015 som en del av Pasientsikkerhetskampanjen og er en metode for effektiv spredning av forbedringskompetanse og metodikk, samt erfaringsutveksling.

LN er basert på forbedringskunnskap som forståelse for system og prosesser, endringspsykologi, variasjon og læring gjennom endring. Videre er intensjonen å øke pasientsikkerhet, kvalitet i tjenesten, samt få implementeringsstøtte, inspirere og bygge nettverk internt.  


LN er en klinisk støttefunksjon for ansatte og ledere i klinikken. LN tilstreber å fokusere på et tema per år. I 2023 er «Medarbeideren er vår viktigste ressurs» valgt ut av klinikkledelsen. Oppstart høsten 2023, med planlagt inntil fire heldagssamlinger over et år.  

Fagutviklingsenhetens rolle er å koordinere nettverket, gi implementeringsstøtte, veilede, utarbeide og gjennomføre heldagssamlingene samt gi metodekunnskap. 

LN samarbeider med kvalitetsrådgiver, stabsenheten, Kvalitetsavdelingen ved pasientsikkerhetskoordinator, Forbedringsnettverket UNN og avdeling for Kontinuerlig forbedring. ​​

Arbeidsgruppe

​Aktuelle lenker


   
Sist oppdatert 02.02.2024