Døgnenhet, Silsand

Døgnenheten er lokalisert i nyrenoverte bygg og ligger rolig og vakkert til på Silsand. Vi har 12 sengeplasser som for det meste tar imot pasienter fra akuttpost sør (Tromsø) ,fra poliklinikken, ambulant psykiatrisk team eller pasienter som er henvist fra fastleger.

Målet er å gi behandling og kartlegge hva som skal til for at pasientene så snart som mulig skal kunne reise hjem og klare seg utenfor institusjonen. Etter utskriving kan det være aktuelt med videre oppfølging fra poliklinikken og/eller kommunehelsetjenesten.

Noen pasienter kommer til kortere opphold for å hindre negativ utvikling av sykdommen og hindre innleggelse i sykehuset. Andre har behov for oppfølging i forhold til endring av medisiner og dette ikke kan skje hjemme. Døgnenheten har fokus på sosial trening, samtaler og fysisk aktivitet. Vi har tilknyttet psykomotorisk fysioterapeut til døgnenheten.

Døgnenheten er primært for voksne over 18 år. Av og til kan det være nødvendig med innleggelse for de under 18 år. Tilbudet til disse gis primært ved barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) i Tromsø. 

Henvisning

8

Akutte henvisninger går gjennom ambulant team i deres åpningstid og vakttelefonen utenom deres åpningstid. Henvisninger som ikke er akutte sendes til inntaksteamet ved Senter for psykisk helse og rusbehandling, Midt-Troms.

Ambulant akutteam, Silsand

 

Kontakt

Slik finner du fram

Oppmøtested

Hallveien 4, Silsand

Senter for psykisk helse og rusbehandling Midt-Troms, Silsand

Hallveien 4

​​Senter for psykisk helse på Silsand ligger i Hallveien. Hvis du kommer over Gisundbrua fra Finnsnes svinger du til høyre i retning Gibostad på riksvei 861. Etter omtrent 200 meter svinger du opp Hallveien til venstre. 

Praktisk informasjon

Vi kan anbefale at pasientene tar med turklær ettersom vi bruker naturen en del til turgåing.

​Pasieanttat geain lea šiehtadus dahje geat sisačálihuvvojit UNN, Nordlándda Buohcciviessu, Helgelándda buohcciviessu dehe Finnmárkku Buohcciviessu ossodagaide, sáhttet oažžut davvisámegieldulkka beaivválaččat gaskal dii. 08.00–22.00.

Davvisámegiel dulka bargiid ja pasieanttaid várás

Etter henvisning til psykisk helsevern og avtale med behandler kan du få tilgang til kartleggingsverktøyet Checkwar​e. Skjemaet er ment å kvalitetssikre utredningen av psykiske helseplager. I tillegg til dine beskrivelser og behandlers vurdering, skal kartleggingen bidra til å sikre bred forståelse av dine aktuelle plager eller lidelser.

Hvis du får problemer med å logge inn kan du ta kontakt med ekspedisjonen på den avdelingen der du skal til behandling, slik at de kan sjekke tilgangen din.

Kartleggingsverk​tøyet​

Vi har gratis parkering for pasienter og pårørende rett utenfor bygninga.​

Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige eiendeler du tar med deg til sykehusoppholdet. 

Vi anbefaler at du har minst mulig med deg og lar verdisaker ligge hjemme.​

Dersom du likevel har med deg verdisaker, kan du avtale med avdelingen hvordan dette skal oppbevares. 

Kartleggingsskjema - for deg som skal til behandling

Etter avtale med behandler kan du få tilgang til skjemaet Checkware.
Klikk her for å logge deg inn
Checkware