Nytt prosjekt

Bedre verktøy for diagnostisering av fiskeallergi

PHD -prosjekt finansiert av Helse Nord.

I dette prosjektet utvikles prikktest - ekstrakter fra ulike vev fra laks. Kjente og ukjente allergener fra laks karakteriseres i ekstraktene som brukes i allergiutredninger for å avdekke om pasienter er sensibilisert mot laks. Videre vil vi i dette prosjektet undersøke hvilke proteiner i laksen som den enkelte reagerer på, ved å bruke antistoffer fra vedkommendes blod i videre analyser (immunoblotting kombinert med massespektrometri). På denne måten vil vi også kunne avdekke eventuelle tidligere ukjente allergener i laks. Ekstraktene er allerede prøvd ut på 640 laksearbeidere i det tilgrensende SHINE-prosjektet. Samtidig er det tatt prøver fra lufta i lakseindustrien som skal brukes til å kartlegge arbeidstakernes eksponering for luftbårne allergener. Et av målene i PhD-prosjektet er å finne ut om det er forskjeller med hensyn til utløsende allergener hos allergikere som hovedsakelig er eksponert via arbeidsmiljøet og allergikere som er eksponert hovedsakelig via mat. Kunnskap om hvilke allergener som er utløsende sammen med hvilke vev i fisken de stammer fra, vil kunne bidra til økt forståelse av egen allergisk sykdom og forhindre unødige restriksjoner i arbeid og kosthold. 

PhD-kandidat Inga Elda
Hovedveileder Berit Bang
Biveileder Miriam Grgic

Sist oppdatert 12.02.2024