Ny publikasjon på SCINDEEP-prosjektet

Håndeksem og hudplager i støveksponerte yrker

Vår PhD-student Krister Aune Teigen har publisert en artikkel som tar for seg håndeksem og hudplager hos brannmenn, skorsteinsfeiere og ferrosilisiumsmeltearbeidere i Norge.

Publisert 19.04.2024

Artikkelen fokuserer på brannmenn, feiere og arbeidstakere ved ferrosilisiumverk i Norge. Analysene fant at smelteverskarbeidere har en betydelig høyere risiko for å utvikle håndeksem, og de opplever også flere hudplager på andre deler av kroppen sammenlignet med de andre gruppene. Forskningen antyder at det er en kombinasjon av flere risikofaktorer som øker risikoen for disse plagene. Ettersom dette er en tverrsnittsstudie er det nødvendig med videre langtidsstudier for å påvise årsakssammenheng. Likevel støtter flere andre funn mistanken om at hudplager hos smelteverskarbeider skyldes arbeidsrelaterte faktorer. Du kan lese hele studien her.

SCINDEEP

Ikon