Internasjonal formidling av vår forskning

SHInE-prosjektet ble presentert i egen sesjon på IFISH 6, «Sixth International Fishing Industry Safety and Health Conference»

Publisert 19.06.2024
En gruppe mennesker som poserer for et bilde foran et skilt
Mohamed Jeebhay, Anje Höper, Marte Thomassen, Inga Elda, Berit Bang

SHInE-prosjektet ble presentert på «Sixth International Fishing Industry Safety and Health Conference» (IFISH 6). Konferansen ble holdt hos FNs Mat- og Landbruksorganisasjon FAO i Roma den 8.-12. januar 2024.

Deltakere fra AMA UNN var overlege Anje Höper, yrkeshygieniker/post. doc. Marte Thomassen, stipendiat Inga Elda og professor Berit Bang. Professor Mohamed Jeebhay, Universitetet i Cape Town som også er med på bildet, er samarbeidspartner i SHINE og medarrangør for konferansen.

Berit Bang ledet en egen sesjon, «Session 7 C: Aquaculture seafood processing bioaerosol exposure: Work-related asthma intervention», se side 51-53 i vedlagt rapport, Proceedings IFISH6.pdf.

Kan også lastes ned herfra https://doi.org/10.4060/cd0972en

 

 

 

Logo