Må løse flere kriser samtidig

Konferansen «Fremtidens helsetjeneste» i Narvik fikk et naturlig fokus på hvordan nåtidens kriser i helsetjenesten må løses, og det slik at den offentlige helsearbeideren ikke forlater sin post. UNN fikk spille rollen som både helt og skurk underveis.

Oddny J. Johnsen, Krysspress
Publisert 04.10.2022
Sist oppdatert 19.12.2023
En gruppe mennesker som sitter i et rom med en projektorskjerm
Konferansen Fremtidens helsetjeneste ble arrangert i Narvik for tredje gang og samler helsetopper fra både regjering, storting og fagforbund. Foto: Rune Stoltz Bertinussen
​Sverre Håkon Evju ledet den nasjonale konkurransen han selv har tatt initiativet til. Han jobber til vanlig som kommuneoverlege, fastlege og legevaktlege i Narvik. 
 
Kommuneoverlege og fastlege Sverre Håkon Evju

Sverre Håkon Evju er fastlege og kommuneoverlege, og en av initiativtakerne bak den nasjonale helsekoferansen i Narvik. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

​​​​‒ 2019 var et bra år for nordnorsk helsevesen. Men er den bare rigget for fredstid? Gjennom pandemien har utgiftene til vikarer eksplodert, medarbeidere har gått doble og triple vakter, kostnader på utstyr har økt. Vi har dyktige ledere av helseforetakene våre, men de er ikke tryllekunstnere. Kanskje har vi et post-covid-syndrom i helsetjenesten også? For med slitne helsearbeidere merker vi en økt lekkasje til private aktører og vikarbyrå. Disse overtar ansatte det offentlige selv har utdannet, og deretter må betale dyrt for å leie tilbake. Alt dette setter den offentlige helsetjenesten i et tidsskille. I slike krevende tider er det ekstra viktig å ta vare på hverandre, på helseflokken sin. Trivsel og mestring er avgjørende for å klare å stå i en slik hverdag, og nå trenger helsearbeiderne også omsorg, innledet Evju, før han ønsket helseminister Ingvild Kjerkol velkommen på scenen.

Først kostnadskontroll

Helseministeren svarte direkte:
 
​‒ Ja, det er ingen tvil om at det blir tøffe tak framover. Dette kommer på toppen av  år som har vært ekstraordinære, hvor mange har strukket strikken langt. Uten  fagfolkene våre kan vi ikke levere verdens beste helsetjeneste. Vi politikere har som oppgave å passe på at strikken ikke strekkes for langt. Nå står Helse Nord i en situasjon hvor økonomien ikke viser vei, men skaper hodepine. Det handler om å  få kontroll på økonomien, ivareta pasientene og klare omstillingen som helseforetaket må igjennom. Vi skal gå den veien sammen med Helse Nord, ​poengterte helseministeren, for senere å presisere overfor journalistene at det hun sa ikke betyr mer penger over statsbudsjettet nå:
 
​‒ Helse Nord er først helt nødt til å få kontroll på kostnadene sine!
Helseminister Ingvild Kjerkhol

Helseminister Ingvild Kjerkol lovet på helsekonferansen i Narvik å gå den tunge veien Helse Nord skal gå, sammen med helseforetaket. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jobber med meldinger

‒ Vi har passert 1 million alderspensjonister her til lands. Vi har langt flere innbyggere enn noen gang som lever med kronisk sykdom, eller har skader og utfordringer fra å ha overlevd alvorlig sykdom. Dette slår inn først i nord, og regjeringa vil derfor styrke helsetjenesten. Den må være en attraktiv arbeidsplass der fagligheten står i sentrum, sa helseministeren.
 
Hun fortalte at regjeringa jobber med tre viktige meldinger som skal vise hvilke tiltak som må på plass for at innbyggere i Norge skal ha tilgang til helsetjenester i verdensklasse: Folkehelsemelding, Helseberedskapsmelding og Nasjonal helse- og samhandlingsplan. 
 
Kjerkhol snakket om en opptrappingsplan for hele psykisk helse-feltet, en forebyggings- og behandlingsform på rusområdet, og en «Bo trygt hjemme-reform» for å ivareta den eldre befolkningen. Så kom hun til fastlegekrisa, hvor en av hver 24. innbygger mangler fastlege. Den som i regjeringens bilde skal være den koordinerende ressursen for all samhandling.
 
​‒ Jeg har ingen budsjettlekkasje, men dere vil se i statsbudsjettet at fastlegeordningen har høy prioritet. Vi ser vi er nødt til å snu en spiral som har gått nedover de siste 10 årene, sa Kjerkol.
 
Ros til UNN
Så trakk hun fram UNN, som har klart å redusere bruken av akutte helsetjenester blant de aller sykeste, fordi de gjennom Pasientsentrerte helsetjenesteteam (PSHT) klarer å forebygge sykdom og gi pasienten mer hjelp hjemme. Slik kan pasienten leve så godt som mulig i hverdagen og unngå hyppige og anstrengende reiser til sykehuset. 
 
​​‒ PSHT har i denne regionen klart å få fagfolkene til å samhandle tettere, uten at vi bryter på oss store, nye strukturer. Her har det skjedd mange positive ting som gjør at både utfordringsbildet og løsningene ser annerledes ut. Hvis helsetjenesten vår kunne hengt godt sammen digitalt, vært mer arena-fleksibelt ‒ at det ikke er like viktig HVOR hjelpa blir gitt, men AT den blir gitt. Så vil dette lette byrden både for pasient og helsetjeneste betydelig. Planen vår etterlyser behovet for å se helhetlig. Det er helt nødvendig ‒ gitt utfordringen med befolkningssammensetning og tjenestedemografi, sa helseministeren. 
 

Hun viste da til Helse Nords store utfordring, med en helseregion som inkludert Svalbard består av nesten 50 prosent av det norske landarealet, men har kun 9 prosent av landets totale befolkning.

 
Ris til UNN
Konferansen i Narvik inkluderte alle helsetopper her til lands. Og blant de som fikk ordet etter Kjerkol var helsedirektør Bjørn Guldvog, president Anne Karin Rime i Legeforeningen, leder Lill Sverresdatter Larsen i Sykepleierforbundet og Mette Nord, forbundsleder i Fellesforbundet. De siste tre deltok også i en politisk debatt sammen med de helsepolitiske talspersonene fra Ap, Sp, SV, MDG og Høyre.
 
Leder av Sykepleierforbundet Lill Sverresdatter Larsen

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Sykepleierforbundet mener tiden for «krisekutt» er over, og at det heller må investeres smart i dyre tider for å unngå ytterligere kompetanseflukt fra den offentlige helsetjenesten. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Det var her UNN fikk gjennomgå. Spesielt Sykepleierforbundet er tydelig på at generelle kutt og stopp i innkjøp som gir symbolsk effekt, kun var demotiverende i en økonomisk krisesituasjon. I verste fall forsterker slike tiltak den andre krisa som det offentlige helsevesenet står i: Kompetanseflukten. Bare når det gjelder sykepleiere, mangler det 7000 av dem, ifølge Larsen.
 
‒ I en dyr tid som vi er i nå, nytter det ikke med generelle innsparingstiltak. Vi må heller investere der vi vet det frigir kapasitet. Som å få på plass pasientjournalsystemer som fungerer mellom ulike profesjoner og ulike nivå, et felles helsespråk slik at vi vet at vi snakker om de samme tingene – og kommuniserer mer effektivt. Så trenger vi ledere som har kapasitet til å lede og ikke bare administrere. Av nyutdannede sykepleiere som er gått rett ut i yrket er det mange som ikke har hatt en eneste medarbeidersamtale på tre år, på grunn av pandemien og kapasitetsmangel. Er det rart de da forlater det offentlige? spør Lill Sverresdatter Larsen retorisk.
 
Hun fikk også med seg det helseministeren sa om å ikke strekke strikken for langt.
 
​‒ Strikken er allerede strukket for langt. Nå må man gjøre de viktige og de riktige tingene. Skal vi få mer ut av hver helsekrone må oppgaveglidning bli noe reelt. Og så må vi ha følgeforskning på alle tiltak vi gjør! Vi kan ikke bare stikke fingeren i lufta og håpe at de hjelper, sa Larsen til Pingvinavisa.
 
Vil finne de gode tiltakene
Styreleder Roald Linaker i UNN var på konferansen for egen regning. Han lyttet interessert til innledere og til debatten, men understrekte følgende:
 
‒ I UNN har vi nå igangsatt krisetiltak som skal være så kortvarige som mulig. Vi måtte gå drastisk til verks for å stoppe overforbruket. Videre blir vi nødt til å skjøtte vårt bo på en bedre måte. Hvis økt samhandling gir en bedre bruk av ressursene, er tiden er overmoden for å gjøre mer av det. UNN er i en prosess hvor vi må snu hver stein. Jeg har allerede fått mange konstruktive innspill fra ansatte på områder hvor det går an å jobbe annerledes for å optimalisere tjenestene våre, og jeg tror det finnes mange slike gode forslag som blir borte i den store sekken. Denne omstillingen skal vi få til! sier Linaker energisk.
 
Administrerende direktør UNN, Anita Schumacher

Direktør Anita Schumacher fikk løfte fram alt det UNN får bedre til enn de fleste, under helsekonferansen som satte ekstra fokus på samhandling, innovasjon og beredskap. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Administrerende direktør Anita Schumacher var hentet inn av konferansen for å snakke om hvordan UNN samhandler med kommunene for å nå ut til en spredt befolkning med gode tjenester. UNN er her kommet lenger enn de fleste andre i landet. Schumacher fortalte om Helsefellesskapet, hvor kommunene og UNN i region for region planlegger og utvikler helsetjenestene, både faglig og strategisk, på tvers av nivåene. Hun nevnte både helsetjenesteteam, fastlegeråd og Trygg akuttmedisin, som alle er tiltak som gir bedre utnyttelse av eksisterende ressurser. ​

‒ I tillegg er jeg opptatt av at vi må melde inn og håndtere samhandlingsavvik, slik at vi kan ta læringseffekten ut av disse.  
 
Så hadde UNN-direktøren følgende lille ferske «brukeropplevelse» fra egen hverdag som hun delte med forsamlingen: 
 
‒ På denne konferansen har vi snakket mye om krisene helsetjenesten står i, om «tåken» som i overført betydning omslutter oss, og hvordan vi må jobbe for å la sola slippe frem. Den tydeligste solstrålen jeg har sett nylig, var en operasjonssykepleier som tross alt hun står i entusiastisk kunne fortelle meg at: «Vet du, jeg synes jeg har verdens beste jobb!». Slik opplever mange av oss det å jobbe i helsetjenesten. Min oppgave er først og fremst å sørge for at UNN gir god pasientbehandling og at de folka vi har, har lyst til å jobbe hos oss! Jeg skjønner det er utfordrende nå, men vi skal komme oss gjennom dette! 

Fakta om Helsekonferansen Framtidens helsetjeneste

  • Framtidens helsetjeneste er en konferanse om samhandling, innovasjon og beredskap, som i år arrangeres i Narvik for tredje gang. 
  • ​Konferansen samler helsetopper fra både regjering, storting og fagforbund. 
  • «Får vi det til i nord – så får vi det til andre steder» er slagordet til konferansen, og ideen til den er det kommuneoverlege Sverre Håkon Evju i Narvik som står bak, sammen med prosjektleder Bjørn Bremer fra UiT, campus Narvik. 
  • Konferansen ble arrangert første gang i 2018, og ble så heldigital i 2020, før den i år kunne samle sine gjester på Grand Royal Hotel i Narvik. På grunn av den økonomiske krisa UNN står i, måtte deltakerne fra UNN som ikke bor i Narvik enten la være å delta, eller dekke reise og opphold selv.