Pasientsentrert helsetjenesteteam

Pasientsentrert helsetjenesteteam (PSHT)

Pasientsentrert helsetjenesteteam (PSHT) er et tverrfaglig team som jobber for å styrke helsetjenesten til pasienter med sammensatte og kroniske sykdommer gjennom god samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten.

PSHT jobber pasientsentrert, helhetlig og proaktivt. Teamet tar utgangspunkt i hva som er viktig for pasienten, og tilbyr tverrfaglig hjelp og støtte i en begrenset periode.

PSHT er et tilbud til pasienter hjemmehørende i alle kommuner i UNN sitt sykehusområde.  PSHT har team i Tromsø, Harstad, Narvik, Midt-Troms og Nord-Troms.

PSHT-teamene består av ansatte i UNN. Teamet i Tromsø har ansatte både fra kommune og UNN.

Henvisning

Du kan henvise pasienter med sammensatte og kroniske sykdommer som trenger ekstra oppfølgning, spesielt etter utskrivelse fra sykehus. Det er ingen alderskrav.

Pasienten kan henvises teamet fra sykehus eller kommune. Pasienter og pårørende kan ta direkte kontakt med et av PSHT-teamene. Kontaktinformasjon til de forskjellige teamene finnes nederst på siden. Ring oss gjerne for kontakt og rådføring.

Henvisning sendes til: Universitetssykehuset Nord-Norge HF/Geriatri (HER-id 92652). Merk henvisningen med «PASIENTSENTRERT TEAM», og hvilken PSHT-lokalisasjon det henvises til.

I DIPS Arena velg «sekundærhenvisning».
Henvisningsårsak: Skriv kort hva det gjelder
Avdeling: PTU -UNN – Pasientorientert tjenesteutvikling – UNN
Seksjon: Pasientsentrert helsetjenesteteam – UNN
Lokalisering: Velg hvilken av PSHT-lokalisasjonene du henviser til.
Arbeidsgruppe: PTU Pasientsentrert team Henvising til vurdering, og hvilken PSHT-lokalisasjon du henviser til.

Send til vurdering.

Legg gjerne ved dokument for utfyllende info: Gå til «vedlegg» og «legg til»

Husk samtykke fra pasienten.

Behandling

  • Tverrfaglig – består av lege, sykepleiere, fysio – og ergoterapeuter, farmasøyt og helsesekretær.
  • Pasientsentrert – tar utgangspunkt i hva som er viktig for pasienten.
  • Helhetlig– ser hele pasienten.
  • Proaktivt – Har et forebyggende fokus. Bistår med tidlig vurdering og diagnostikk av hjemmeboende eller nylig utskrevne pasienter.
  • Ambulant – arbeider både på sykehus og ute i kommunen. Bistår med planlegging og oppfølgning i hjemmet den første tiden etter utskrivelse.

Ved utskrivelse: Bidrar til bedre koordinerte utskrivelse. Organiserer nødvendig opplæring for pasient, pårørende og personale. Bistår med oppfølging hjemme den første tiden.

I hjemmet/på sykehjem: Teamet gjør tverrfaglige vurderinger og utredninger, og kan starte behandling i samarbeid med fastlege.

Til PSHT er det også knyttet en forsterket pasientkoordinatorfunksjon (FKF) som kan hjelpe med å koordinere sammensatte tjenester på en hensiktsmessig måte for pasienten.

Informasjonsbesøk
Vi kommer gjerne på besøk og informerer mer om vårt arbeid og hvordan vi kan bistå den ordinære tjenesten. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Telefonnumre og ledere
Kontakt

Telefon

Tromsø:

91 73 01 45
Mandag - fredag 08-15.30
Mandag - fredag 08-15.30
Mandag - fredag 08-15.00

Nord-Troms

41 70 61 37
Mandag - fredag 08-15.30

Midt-Troms

48 16 19 71
Mandag - fredag 08-15.30

Postadresse

UNN Harstad
[Avdelingsnavn]
Postboks 1065
9480 Harstad
UNN Narvik
[Avdelingsnavn]
Postboks 273
8504 Narvik
UNN Tromsø
[Avdelingsnavn]
Postboks 100
9038 Tromsø

Slik finner du fram

UNN Harstad

St Olavs gate 70

UNN Narvik

Sykehusveien 3

UNN Tromsø

Hansine Hansens veg 67