Virtuell gjennomgang med brukerrepresentanter

Brukerrepresentantene i Nye UNN Narvik har nå fått en virtuell omvisning i det nye sykehuset, med vekt på hvordan arealløsningene ivaretar pasienter og pårørende.

Publisert 14.10.2022
Sist oppdatert 17.08.2023
En gruppe mennesker som sitter rundt et bord
​Brukermedvirkning har en viktig og naturlig plass i UNN, og har derfor vært høyt prioritert i utformingen av Nye UNN Narvik. 

I desember 2018 ble brukerrepresentanter invitert til å delta i ulike arbeidsprosesser, sammen med medarbeidere, fagansvarlige, tillitsvalgte, verneombud, bedriftshelsetjeneste og smittevern. I disse prosessene ble det jobbet med nærhet og avhengighet i pasientforløp som resulterte i en god arealutforming i bygget. 

Den 28 september 2022 inviterte Brukerkoordinator i Nye UNN Narvik Hege Johannessen til en virtuell gjennomgang av bygget for brukerrepresentanter som har og fortsatt deltar i prosessene. 

Prosjektleder teknikk Tore Karlsen og klinisk koordinator bygg/OU Anne Grete Svanberg stod for gjennomgangen i 3D-modell.  

Korte avstander og god ivaretakelse av pasientene

​Anne Grete Svanberg orienterte om hvordan de ulike pasientforløp er tenkt i Nye UNN Narvik, hvor det ble vist at det er korte avstander innenfor og til viktige avdelinger og at pasient og pårørende blir ivaretatt sikkert og effektivt.
 
Tore Karlsen tok brukerrepresentantene virtuelt gjennom bygget og illustrerte hvordan pasient og besøkende vil møte sykehuset ved hovedinngangen og i avdelingene samt overgang til Narvik kommunes helsehus. Han viste utvendige fasiliteter som turstier, veinett, parkering og hvordan Furukollen blir bevart som eget parkområde. 

Det ble også tid til en virtuell gjennomgang av sengepostenhetene, føde/barsel enhet, operasjonsavdeling, rus- og psykiatrietasjen og områder som resepsjon, kantine, apotek og venterom. 

Brukerrepresentantene stilte spørsmål underveis, fikk gode svar og var i det hele imponert over resultatet. 

Vi gleder oss til å ta i bruk bygget - om knappe to år!​​​​​​