Nye UNN Narvik

Nytt sykehus i Narvik

Vi skal samle tilbud innen både fysisk og psykisk helse og rusbehandling i ett felles bygg. Bygget er på Furumoen mellom Narvik sentrum og Hålogalandsbrua og åpnes høsten 2024.

​​
 
​​

Universitetssykehuset Nord Norge bygger nytt sykehus i Narvik.

Nye UNN Narvik bygges på Furumoen i Narvik og skal samlokalisere somatikk, rus, avhengighetsmedisin og psykisk helsevern i samme bygg.

Arealene tilrettelegges for gode arbeidsprosesser som sikrer at pasientene opplever helhetlige og koordinerte pasientforløp. Det jobbes bredt for å skape et sykehus som bidrar til å utvikle pasientens helsetjeneste i tett samarbeid med Narvik kommune som bygger helsehus i tilknytning til sykehuset.  

Total bygningsmasse er på ca 35.000 m2 og er innflytningsklar høsten 2024.

Furumoen ligger i naturskjønne omgivelser med nær tilgang til varierte turløyper og en fantastisk utsikt mot Narvik sentrum og Ofotfjorden. Det anlegges parkområde rundt bygningene og det vil bli god plass til parkering og av/påstigning. Boligområder og barnehager ligger i nærområdet og Furumoen Sykehjem som ble bygd i 2007 ligger ved siden av det nye helsehuset og vil bli tilknyttet med en gangbru.

Tunnel fra E6 (nord for Narvik sentrum) blir tatt i bruk ved innflytting, inntil denne blir tatt i bruk er adkomst via Stasjonsveien. 

Like ved ambulanseinngangen er helikopterlandingsplass og i tillegg skal det anlegges ny ambulansestasjon i samme område. Nyheter

    Sist oppdatert 29.02.2024