Diagram

Nytt sykehus i Narvik

Vi skal samle tilbudet innen både fysisk og psykisk helse og rusbehandling i ett felles bygg, som vi reiser på Furumoen mellom Narvik sentrum og Hålogalandsbrua. Åpner høsten 2024.

​​
 
​​

Universitetssykehuset Nord Norge bygger nytt sykehus i Narvik.

Nye UNN Narvik bygges på Furumoen i Narvik og skal samlokalisere somatikk, rus, avhengighetsmedisin og psykisk helsevern i samme bygg.

Arealene tilrettelegges for gode arbeidsprosesser som sikrer at pasientene opplever helhetlige og koordinerte pasientforløp. Det jobbes bredt for å skape et sykehus som bidrar til å utvikle pasientens helsetjeneste i tett samarbeid med Narvik kommune som bygger helsehus i tilknytning til sykehuset.  

Total bygningsmasse er på ca 35.000 m2 og er innflytningsklar høsten 2024.

Furumoen ligger i naturskjønne omgivelser med nær tilgang til varierte turløyper og en fantastisk utsikt mot Narvik sentrum og Ofotfjorden. Det anlegges parkområde rundt bygningene og det vil bli god plass til parkering og av/påstigning. Boligområder og barnehager ligger i nærområdet og Furumoen Sykehjem som ble bygd i 2007 ligger ved siden av det nye helsehuset og vil bli tilknyttet med en gangbru.

Tunnel fra E6 (nord for Narvik sentrum) blir tatt i bruk ved innflytting, inntil denne blir tatt i bruk er adkomst via Stasjonsveien. 

Like ved ambulanseinngangen er helikopterlandingsplass og i tillegg skal det anlegges ny ambulansestasjon i samme område. Nyheter

 • Åtte klinikere i operasjonsuniform
  29. august 2023
  Lagspill gir resultater

  Anestesi- og operasjonsavdelingen ved UNN Narvik har redusert tiden det tar å rigge en operasjonsstue for neste pasient med 33 prosent! Nå gjør avdelingen seg så smått klar for flytteprosessen og alle mulighetene som et nytt sykehus byr på.

 • Fire unge spesialister innenfor rus -og avhengighetsmedisin
  7. juli 2023
  Spesialister på hjemmebane

  Hele denne gjengen har enten blitt, eller er i ferd med å utdanne seg som legespesialister ved UNN i Narvik. De som vil bli spesialister i rus- og avhengighetsmedisin kan nå ta hele spesialiseringen sin her.

 • Ambulansepersonell foran en ambulanse
  20. juni 2023
  Grønt lys for ny ambulansestasjon

  Etter at Helse Nord nylig godkjente å øke investeringsrammen til Nye UNN Narvik (NUN) med 100 millioner kroner, er det klart for en topp moderne ambulansestasjon på Furumoen.

Sist oppdatert 11.04.2023