Testet rom for psykisk helse- og rusavdelingen

Den ytre bygningskroppen ved nye UNN Narvik er snart ferdig. I løpet av oktober måned skal bygget være lukket og tørt. Alt er i rute, og arbeidet går etter oppsatt plan.

Publisert 29.08.2022
Sist oppdatert 16.01.2024

​På innsiden av veggene foregår det arbeid med utforming av arealer og rom. Entreprenøren har blant annet bygd et pasientrom med bad for at de som jobber i byggeprosjektet samt medarbeidere og ledere innenfor psykisk helse og rus skal få en fornemmelse av robusthet og utførelse av rommene.

Innfrir forventingene

Noen ansatte og ledere ved Psykisk helse- og rusenheten i Narvik har vært på befaring, og sjekket at rommene ivaretar forventet funksjonalitet. Det er de samstemt og enige om at de gjør. Det er brukt et lyst materiale og veggene er malt med ulike farger for hver fløy.

Alle rom har egne bad med dusj og toalett. Disse oppfyller også krav til god funksjonalitet.

Styrker samhandling

Avdelingsleder for psykisk helse og rus i Narvik, Beathe Fridfelt har etter befaringen blitt styrket i troen på at det nye sykehuset blir et stort løft, både for pasienter og ansatte.

- Det blir nyttig og effektfullt å samle enhetene som i dag er fordelt på tre lokalisasjoner under samme tak. Det vil gjøre det enklere for ansatte å samarbeide på tvers innenfor våre fagområder. I tillegg gir det muligheter for mer systematisk samhandling mellom psykisk helse, rus og somatikk, sier hun.

Bilder:

De har vært på befaring for å se hvordan rommene for pasienter innenfor psykisk helse og rus blir i det nye sykehuset.

Kontorleder for russeksjonen i Narvik, Anne Grundstad er fornøyd med utsikten fra sittebenk ved vinduet i pasientrom.

Kontorleder for russeksjonen i Narvik, Anne Grundstad er fornøyd med utsikten fra sittebenk ved vinduet i pasientrom.

Alle rom har egne bad med dusj og toalett.

Alle rom har egne bad med dusj og toalett.

Det er brukt et lyst materiale i rommene og veggene er malt med ulike farger for hver fløy.

Det er brukt et lyst materiale i rommene og veggene er malt med ulike farger for hver fløy.