Planlegger bedre forløp for slagpasienter

Her på slagenheten ved UNN Narvik legger de planer for å ta inn hjerneslagpasienter under trombolysebehandling, i den nye overvåkningsstua ved Nye UNN Narvik.

Publisert 01.12.2023