Innspill og forslag til Nye UNN Narvik

I forbindelse med planlegging og bygging av nytt sykehus i Narvik, ønsker vi å få innspill og forslag på innhold og tjenester i sykehuset fra våre brukere.

Publisert 26.09.2019
Sist oppdatert 19.06.2023

 Brukere som sender inn innspill og forslag vil ikke være anonymisert, dette fordi vi ønsker å eventuelt kunne ta kontakt med forslagsstiller for å diskutere gode innspill ytterligere. Vi håper så mange som mulig vil benytte seg av muligheten til å kunne påvirke byggingen av nytt sykehus i Narvik med gode konstruktive innspill og forslag.
 
Vi ser frem til å høre fra deg.
 
Med vennlig hilsen
Unn Narvik
Vibeke Haukland, driftsleder
 
Skjemaet