Logo Nevromuskulært kompetansesenter

- en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

Nevromuskulært kompetansesenter

Nevromuskulært kompetansesenter (NMK) jobber for at personer med arvelige nevromuskulære sykdommer skal få et godt, helhetlig og individuelt tilbud gjennom hele livet. Tjenestene ivaretas av Norsk nevromuskulært kompetansesamarbeid.

Aktuelt fra NMK

    Kritisk informasjon om 10 diagnoser

    Her kan du laste ned utskriftsvennlige ark med kritisk informasjon om en rekke sjeldne nevromuskulære tilstander.

    Side om kritisk informasjon
    Grafisk brukergrensesnitt
    Sist oppdatert 05.09.2023