Engasjert: UNN brukerbank

Engasjert: UNN brukerbank skal lage strukturer og klare retningslinjer for å sikre og forbedre brukermedvirkning på tjenestenivå ved UNN.

En hånd som holder et kort

UNN vil øke involveringen av pasienter, brukere og pårørende i forbedringsarbeid. Derfor vedtok direktørens ledergruppe i januar 2021 å lage strukturer og klare retningslinjer for å sikre og forbedre brukermedvirkning på tjenestenivå ved UNN.

Engasjert: UNN brukerbank består av Brukerbank, en hurtigknapp/lenke som ansatte kan bruke for å bestille brukere, en plan for rekruttering, stabilisering, opplæring, samt retningslinjer og prosedyrer for honorering.

Sist oppdatert 19.02.2024