Fikk bekreftet høy pasientkvalitet

Gode rutiner og dedikerte ansatte betaler seg. Det har de medisinske sengepostene ved UNN Narvik fått bekreftet. Nå gleder de seg til å følge opp i nye lokaler på Furumoen.

Et par kvinner i hvite labfrakker
Driftssykepleier Mari-Elena Dragly (til venstre) og seksjonsleder Eirin Lovise Føre foran forbedringstavla på medisinsk sengepost ved UNN Narvik. Foto: Per-Christian Johansen

Måle for å lære

Kontinuerlig målinger må til for å vite om vi har god nok kvalitet på tjenestene vi leverer. 

En spørreundersøkelse blant pasientene på medisinsk sengepost ved UNN Narvik gav viktige tilbakemeldinger samt avdekket nye forbedringsområder. 

Motiverende

– Det er selvfølgelig veldig hyggelig med slike tilbakemeldinger, og en bekreftelse på at det vi vektlegger i arbeidshverdagen blir godt mottatt hos pasientene. Det bidrar også til en god pasientsikkerhetskultur, sier seksjonsleder Eirin Lovise Føre.

Les mer om saken i Pingvinavisa.

Vil du lære mer?

Ta kontakt med Kontinuerlig forbedring

 

Sist oppdatert 04.06.2024