Flere fra UNN i ilden under pasientsikkerhetskonferansen 2019

Den årlige pasientsikkerhetskonferansen i regi av Helsedirektoratet, er blitt Norges største og viktigste møteplass for alle som er opptatt av pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring.

Lene Danielsen

Seksjonsleder Lene Danielsen fra Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i UNN, fortalte om hvordan de har jobbet med sikre at pasienten og familien møtes av riktig kompetanse, og ser nytten av det som skal skje når de kommer til BUP.

 

I 2019r ledet UNN en parallellsesjon om flyt og overganger. I tillegg hadde flere UNN-ansatte muntlige presentasjoner innenfor ulike tema. Sesjonen som UNN hadde ansvar for, handlet om hvordan vi kan forbedre flyt og sammenhengende tjenester/overganger i sykehusene og i kommunene samt mellom disse nivåene.

UNN deltok også med to innledere i en sesjon om hendelsesanalyser. Sesjonen ble arrangert som et erfaringsseminar der det ble formidlet metodekunnskap ved praktiske og reelle eksempler.

Over 1500 helsepersonell og ledere fra spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og byråkratiet var samlet til to lærerike og inspirerende dager på Gardermoen sist uke.

Pasientsikkerhetskonferansen arrangeres av avdeling for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i Helsedirektoratet. Denne avdelingen drifter også nettsiden I trygge hender 24-7, tidligere kjent som Pasientsikkerhetsprogrammet.

Administrerende direktør Anita Schumacher deltok med et miniforedrag om hvordan sykehusene kan jobbe for å bli bedre til å bli bedre.

Mads Gilbert var på pasientsikkerhetskonferansen og holdt innlegg sammen med kommunelege Aslak Hovda Lien fra Lenvik om trygg akuttmedisin foran en stor forsamling på Gardermoen.

Sist oppdatert 21.02.2024