Arbeidsglede – mer enn vafler og fredagskaffe

Å trives på og med jobben er ikke bare fint, men også helt avgjørende for organisasjonen. Arbeidsglede har innvirkning på om folk ønsker å jobbe her, og om de blir i jobben. Det har også betydning for sykefraværet.

 

Skulptur utenfor hovedinngang ved UNN Harstad

 

 

Fra januar i år tilbyr UNN et veiledningsopplegg for avdelinger som ønsker å jobbe mer målrettet med temaet arbeidsglede. Målet er at avdelinga selv finner fram til gode grep som man kan jobbe videre med i fellesskap, ved å reflektere over spørsmål som: Hvordan har vi det hos oss, og hva kan vi gjøre for at det skal bli enda bedre?

Erfaringer fra Harstad

Spesialistpoliklinikken i Harstad brukte sin fagdag 11. mai til å sette dette viktige temaet under lupen, og opplever at det var en god investering. Spesialistpoliklinikken i UNN Harstad testet ut opplegget på sin fagdag i forrige uke. Organisasjonspsykolog Arne Magnus Elvegård fra Kontinuerlig Forbedring sto for det faglige innholdet.

– Jeg syns jevnt over at vi har mye arbeidsglede, men her fikk vi jobbet med ting man kanskje ikke tenker så mye over i hverdagen, når alt går litt på automatikk. Jeg syns det var nyttig, og opplevde det som veldig positivt å jobbe fokusert med temaet, sier helsesekretær Ragnhild Kjellmann. 

Seksjonsleder Ane Texmo Prytz sier seg også fornøyd, etter de tilbakemeldingene hun har fått fra sine ansatte: 

– Det var en dag med mange gode innspill og mye engasjement. Arbeidsmiljø er viktig, og vi opplever at dette var en god investering, sier hun. 

Vil dere jobbe med arbeidsglede?

Det er Kontinuerlig forbedring som tilbyr veiledningspakken. Dette etter at UNN i januar besluttet å jobbe mer målrettet med arbeidsglede både for å rekruttere og beholde medarbeidere. Også arbeidsmiljøutvalget (AMU) ga sin tilslutning til dette. Kontinuerlig forbedring tilbyr tilpassede opplegg til store og små enheter, og kan bidra i KVAM-utvalg, på fagdager og andre naturlige arenaer. Arne Magnus Elvegård opplyser at de allerede har fått mange henvendelser. 

– Avdelingene som tar kontakt med oss er i ulike situasjoner. Noen har lyst å jobbe forebyggende, mens andre har utfordringer med rekruttering/stabilisering, sykefravær eller arbeidsmiljø. Vi tilbyr et faglig forankret opplegg, hvor vi fokuserer på det som virker, samtidig som vi er tydelige på at arbeidsglede er noe mer enn vafler og fredagskaffe. Det handler om at man trives med arbeidet og kollegene, får til jobben og har det bra på jobben. 

Avdelinger og enheter som er interessert, kan kontakte Kontinuerlig forbedring for nærmere avtale:

Sist oppdatert 27.02.2024