Nye forbedringsveiledere klare til å bidra

Forbedringsveileder gir deltakerne fordypning i forbedringsmetodikk, grunnleggende kunnskap om veiledning og praktisk trening i bruk av veiledningsmetodikk.

En gruppe mennesker som poserer for et bilde

Forbedringsveileder er en regional utdanning i Helse Nord. Utdanningen driftes av Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet og Nordlandssykehuset i tett samarbeid med Kontinuerlig forbedring, UNN. 

Kull 4 hadde 13 deltakere som fullførte og ble ferdig med sin utdanning 29.mai, ni deltakere som er ansatt i ulike foretak i Helse Nord og fire er eksterne fra Helse Sør - Øst.

Tilsammen har rundt 50 blitt forbedringsveiledere

Til sammen med deltakere fra andre kull er det nå rundt 50 ansatte som har utdanning som forbedringsveiledere i Helse Nord. Disse engasjerte veilederne kan bidra inn i forbedringsprosjekter i alle helseforetakene. 

Kurskomiteen har bestått av Runar Johannessen universitetslektor ved Nord Universitet, Arne Magnus Elvegård (kursleder), Kontinuerlig Forbedring UNN, Ida Bakke (kursleder) og Ida Grytvik Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet.

Deltakerne har gitt gode tilbakemeldinger på utdanningen og forteller at de ser frem til å ta i fatt i og bistå forbedringsarbeid og de som trenger både rådgivning og veiledning i arbeidet. Det er også ønske om nettverk for veiledere i regionen. Kompetansetjenesten for pasientsikkerhet jobber med sammen med Kontinuerlig Forbedring UNN for å se på mulighet for dette.

Trenger du en veileder til ditt prosjekt?

Regional Kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet har oversikt over ansatte med kompetanse innen forbedringsveiledning. Er du i gang med, eller planlegger forbedringsarbeid, må du gjerne ta kontakt for å finne forbedringsveileder til ditt prosjekt. Er du i UNN Tromsø tar du kontakt med Kontinuerlig forbedring.

Søknad til Forbedringsutdanning

Det er oppstart av nytt kull på Forbedringsutdanning Nord høsten 2024. Alle deltakere trenger godkjenning av sin klinikkleder, og søknad til utdanning gjøres derfor via leder/klinikkleder. Dette er for å sørge for lederforankring i deltakelsen. 

Ny utvidet søknadsfrist for Forbedringsutdanning er 19.august. Det er ikke avklart når neste kull med Helse Nords Forbedringsveilederutdanning blir arrangert.

Les mer om neste kull på Forbedringsutdanning Nord.

 

Ida Bakke og Ida Grytvik, Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet og seksjon for pasientsikkerhet, Nordlandssykehuset

Sist oppdatert 10.06.2024