«Du som iverksetter» Gjennomføringskraft i lederrollen

Dette er et kurstilbud for ledere som ønsker å styrke sannsynligheten for å lykkes med gjennomføring av nødvendige tiltak, gjennom å bli kjent med, og trene på å bruke et par verktøy som bidrar til nettopp dette.

Grafisk brukergrensesnitt, applikasjon

Dette er et todagers undervisnings og prosessbasert tilbud, som tar utgangspunkt i kunnskapsoppsummeringer på hvilke faktorer som må være på plass ved en vellykket implementeringsprosess. Innleder er Hege Andersen, leder Kontinuerlig forbedring, UNN, førsteamanuensis organisasjon og ledelse Uit, PhD.

Deretter introduseres deltakerne for det første verktøyet.  A3- en metode for problemløsning. Veksling mellom innledninger gruppearbeid og plenum.

Det andre verktøyet introduseres med en forelesning om når implementeringen møter menneskene. Innleder her er Arne Magnus Elvegård, organisasjonspsykolog UNN, rådgiver Kontinuerlig forbedring.

Egenrefleksjon, gruppe og plenumsarbeid med verktøyet Fem strategier for å håndtere motstand.

Etter disse to dagene vil du ha øvd på og sitte igjen med verktøy til hvordan du kan øke gjennomføringsevne- og kraft i egen enhet; herunder forståelse av problem(ene), mål og rotårsaker. Videre vil du ha kunnskap om hvordan best følge opp tiltak og strategier for å håndtere motstand. 

Verktøyet vi bruker benevnes A3 (av størrelsen på arket) og vil i praksis utgjøre en mal- og gjennomføringsplan for endringsarbeid. A3 er evidensbasert, anerkjent og vel utprøvd over tid, sektorer og bransjer. Og, viktigst av alt; det er intuitivt, lett tilgjengelig og tidsbesparende. Sannsynligheten for å få gjennomført tiltakene dine, og sikre at endringer er forbedringer, øker ved bruk av A3.

 

 

A3 Problemløsningsverktøy

Vil du vite mer?

Ta kontakt med Kontinuerlig forbedring

Sist oppdatert 18.03.2024