Gangen i forbedringsarbeid

Ønsker du bedre kjennskap til hva forbedringsarbeid er og hva det vil si å jobbe etter forbedringsmodellen? Bli kjent med nyttige verktøy i dette introduksjonskurset

Gangen i forbedringsarbeid av Helsedirektoratet

Styret har besluttet at Kontinuerlig forbedring er vår systematiske tilnærming for å løse problemer og forbedre egne arbeidsprosesser. Dette er måten vi jobber på i det daglige, og ikke noe som kommer i tillegg.

"Kontinuerlig forbedring er UNNs langsiktige utviklingsarbeid med fokus på daglige, pasientnære forbedringer. Gjennom kompetanseutvikling og trening, i team og i partnerskap med pasienter og brukere, skal vi bygge kultur for kontinuerlig, varig og virkningsfull forbedring av våre arbeidsprosesser."

Ved bruk av metodikken øker du sannsynligheten for at endringer blir forbedringer, letter implementering og gir varige resultater.

Ansvarlig:

Kontinuerlig forbedring

Mål/Læringsmål:

Kurset Gangen i forbedringsarbeid gir god innsikt i stegene i forbedringsprosessen og de verktøyene som hører til. Etter kurset vil du ha bedre kjennskap til forbedringsmetodikk og flere av de vanligste brukte verktøy og det blr lettere å gå i gang med forbedringsarbeid.

Målgruppe:

Ansatte og ledere på alle nivå.

Opplegget passer i alt fra korte morgenmøter, til innslag på fagdager og som del av seminarer.

Tidsbruk:

45 minutter - 1 time

Innhold:

 Forbedringsmodellens oppbygging

  • Hvorfor dypdykke i utfordringene
  • Hva menes med team
  • Viktige, enkle verktøy du kan bruke i det daglige
  • Mål og målinger i forbedringsarbeid
  • Hvordan prioritere problemer og tiltak
  • PDSA- småskalatesting

Andre tilbud:

Er det andre steg i forbedringsprosessen eller -verktøy som du ønsker å lære om? Det være seg Interessentanalyse, kommunikasjonsplan, kraftfeltsanalyse (hemmere og femmere), driverdiagram, måleplan, paretodiagram, eller PDSA småskalatesting m.fl, eller trenger du hjelp til å fasilitere forbedringsarbeid i egen enhet, så kan du ta kontakt direkte med Kontinuerlig forbedring så avtaler vi nærmere for å tilpasse et opplegg.

Vil du vite mer?

Kom i kontakt med Kontinuerlig forbedring.

 

Sist oppdatert 21.02.2024