E-læring Veien fra ide til forbedring

Som en viktig del av grunnmuren i arbeidet med å gjøre kontinuerlig forbedring til måten vi gjør jobben på, ikke noe som kommer i tillegg, lanseres nå e-læring i grunnleggende forbedringskompetanse.  E-læringen er praktisk rettet, enkelt og intuitiv, og gjennom et om lag 15 minutters kurs vil du få innsikt i forbedringsmodellen, både i teori og praksis.

En mann som står foran en skjerm

Fordringsmodellen bidrar til å sikre at de endringer vi foretar oss er forbedringer. Gjennom bruk av den velkjente forbedringssirkelen, eller Demmings sirkel, trenes vi opp i å småskalateste endringstiltak, ikke bare ved å planlegge og gjennomføre slik vi ofte gjør, men også ved å evaluere og korrigere tiltak.  På den måten reduserer vi sjansen for å iverksette tiltak i stor skala som ikke virker.

Før vi endrer skal vi alltid spørre oss selv: Har vi et problem, og ønsker vi å gjøre noe med det? Hva ønsker vi å oppnå, og hvordan vet vi at en endring er en forbedring? Her lærer vi mer om å sette seg målbare, tidsavgrensede mål, eller «hvor mye, for hvem, innen når»? E-læringen inneholder også et reelt, pasientnært forbedringseksempel, der du testes i din egen forbedringskunnskap.

Målgruppen er både medarbeidere og ledere, tillitsvalgte, og vernetjeneste i hele foretaket. Ansatte bes ta kurset gjennom Campus: 

Lenke for UNN Ansatte

E-læringen er selvsagt også tilgjengelig for kolleger ved andre sykehus, helsetjenesten, brukere og andre interesserte.

Lenke for eksterne brukere

Sist oppdatert 15.03.2022