Arbeidsmiljø og Kvalitet

Det er en klar, direkte og dokumentert sammenheng mellom arbeidsmiljø og kvalitet. Du får ikke det ene uten å ha det andre. Vi har utviklet en e-læring som gir deg verktøyene fra kontinuerlig forbedring du kan bruke i eget arbeidsmiljøarbeid, der du jobber. Dette er en av flere moduler i HMS-opplæringen ved UNN, men her kan du ta for deg dette området isolert.

 

Bilde av teksten arbeidsmiljø og kvalitet. To siden av samme sak og tegning av helsepersonell

Arbeidsmiljø og kvalitet henger sammen. Du får ikke topp kvalitet på tjenesten om du har et dårlig arbeidsmiljø, og et dårlig arbeidsmiljø har direkte, uheldige, og potensielt skadelige effekter på kvalitet og pasientsikkerhet. Vi må derfor både jobbe med arbeidsmiljø og med kvalitet, for pasientens, brukerens og vår egen skyld.

Forskrift for ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten slår fast at vi må jobbe systematisk og systemisk med å utvikle våre tjenester gjennom å bruke forbedringsmodellen; vi må evaluere og korrigere, ikke bare planlegge og gjennomføre. Også UNNs verdier og strategier vektlegger at forbedring ikke er noe som kommer i tillegg, dette er måten vi jobber på!

I kurset får du bedre kjennskap til, og trening i, forbedringskunnskap, metodikk og verktøy. Gjennom forbedret kvalitet er arbeidsglede og bedre arbeidsmiljø, en positiv og veldokumentert bi-effekt. Slik koples også vårt kvalitetsforbedringsarbeid tett sammen med behovet for å stabilisere og rekruttere nye kolleger til sykehuset.

Kurset tar om lag en time å gjennomføre.

Arbeidsmiljø og kvalitet - HMS Modul 2 - Kontinuerlig forbedring

Sist oppdatert 14.03.2024