Trygg akuttmedisin

Her legges det ut dokumenter knyttet til trygg akuttmedisin. Dokumentene er aktuelle for både primær- og spesialisthelsetjenesten.

Styrende dokumenter:

Mandatet (pdf)

Prosedyrer:

Sist oppdatert 09.02.2024