Forbedringsarbeid i vekslingsfeltet

I denne videoen presenterer Samhandlingsavdelinga tips og råd for praktisk samhandling mellom UNN og kommunene i pasientforløpene. Forbedringsarbeid i vekslingsfeltet – som er ett eksempel på hvordan UNN samarbeider med kommunehelsetjenesten og brukerne når vi opplever utfordringer som har betydning for pasientforløpene. Til slutt presenteres nasjonale føringer for samhandlingsfeltet framover.

Publisert 03.01.2020
Sist oppdatert 14.06.2023

​​