Kliniske samarbeidsutvalg (KSU)

I henhold til Overordnet samarbeidsavtale kan Overordnet samarbeidsutvalg (OSO) opprette kliniske samarbeidsutvalg  (KSU) for utredning av spesifikke problemstillinger knyttet til samarbeidet mellom kommunene og UNN. Slike utvalg gis mandat av OSO og rapporterer til OSO. De kliniske samarbeidsutvalgene skal ha like mange medlemmer fra kommunene og fra UNN, samt brukerrepresentanter. OSO behandler forslagene fra de kliniske samarbeidsutvalgene og beslutter hvordan resultatene skal følges opp.

Avsluttede kliniske samarbeidsutvalg:

se Samhandlingsavdelingas årsrapporter

    ​​
    Sist oppdatert 18.04.2023