Nytt om «Lindrende skrin»

Dokumentene i «Lindrende skrin», som er på Praktisk palliasjon, vil bli erstattet med lenker til Helse Bergens «Medikamentskrin vaksne».

Publisert 31.05.2023
I februar tar vi  bort våre egne dokumenter til «Lindrende skrin og lenker til Helse Bergens «Medikamentskrin vaksne». Våre dokumenter er gyldige til april 2023.

Største endringer:

  • ​I «Medikamentskrin vaksne» er Medikamentoversikt med doseringsanbefalinger og Doseringsskjema to forskjellige skjema. I «Lindrende skrin» er dette samlet på Ordinasjonsskjema. 
  • Doseringsskjemaet til Helse Bergen har i tillegg et område for å regne ut medikamenter til subcutan infusjonspumpe.
​«Lindrende skrin» ble tatt i bruk til pasienter i livets sluttfase i Tromsø i 2010, med egne algoritmer og skjema. Vi har hele tiden tatt utgangspunkt i Helse Bergens algoritmer i «Medikamentskrin vaksne», og vil nå lenke til deres sider i stedet for å oppdatere egne skjema. 

Årsaken til denne endringen, er at vi ønsker å ha likest mulig behandlingsanbefalinger i palliasjon nasjonalt. Kompetansetjenestene i lindrende behandling i Sør-Øst og  i Midt Norge lenker allerede til Helse Bergens «Medikamentskrin vaksne».