Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Tilskudd til kompetansehevende tiltak

Det er nå mulig for kommunene å søke om tilskudd til kompetansehevende tiltak. Tiltakene må være for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. I tillegg må tiltakene styrke kvaliteten i tilbudet til pasienter og pårørende.

Publisert 03.01.2024

Informasjon og søknadsskjema finnes på Statsforvalteren i Troms og Finnmark sin nettside. Søknadsfrist er 1.mars 2024.

Ta gjerne kontakt med oss for råd og veiledning både i søknadsprosessen og i forbindelse med gjennomføring av prosjektene når dere evt. har fått midler.

15 kommuner fikk kompetansemidler i 2023. Se hvem her.