Nasjonale faglige råd for forhåndssamtaler og planlegging ved forventet begrenset levetid

Nasjonale faglige råd for forhåndssamtaler og planlegging ved begrenset forventet levetid er nå publisert etter en bred høring.

Publisert 13.12.2023

Det er gjort en del endringer på bakgrunn av høringsinnspillene. Rådene omhandler voksne og eldre med alvorlig, uhelbredelig sykdom eller høy risiko for alvorlige sykdomsepisoder på grunn av fysisk svekkelse. De Nasjonale faglige rådene består av tre kapitler:

  • Bakgrunn, metode og prosess
  • Forhåndssamtaler
  • Kompetanse

Rådene om forhåndssamtaler og planer er slått sammen til et råd: «Pasienter med begrenset forventet levetid bør få tilbud om forhåndssamtaler og planlegging». Dette innebærer at pasienter som en del av forhåndssamtalen bør få tilbud om en plan tilpasset pasientens ønsker og behov.  I tillegg er det vektlagt at de som skal gjennomføre forhåndssamtaler bør ha kompetanse: Det andre rådet er: «Kompetanseheving innen forhåndssamtaler og planlegging ved begrenset forventet levetid bør inkludere praktisk øvelse og etisk refleksjon».

Mer informasjon