Nettverk

Nettverksarbeid er sentralt for samhandling, for ivaretakelse av kontinuitet i pleie- og omsorgstilbudet og for å spre kompetanse om lindrende behandling.

Hensikten med kompetansenettverkene er å bidra til kompetanseheving gjennom undervisning og erfaringsutveksling, fagutvikling og kvalitetsarbeid, samhandling på tvers av kommunegrenser, samhandling mellom kommuner og lokalsykehus, og gjensidig støtte i de daglige utfordringer innen fagområdet.

Nettverk av sykepleiere med definert ansvarsområde og funksjon innenfor kreft og lindrende behandling i Nord Norge. Nettverkene er knyttet til de ulike helseforetakene med ressurssykepleiere fra avdelinger ved sykehusene og fra tilhørende kommuner. 
   
Det arrangeres 2 årlige møter i hvert av nettverkene, et lokalt møte knyttet til det enkelte sykehus og et fellesmøte. Det er fire kompetansenettverk for ressurssykepleiere i kreft og lindrende behandling i Nord Norge.

Finnmarkssykehuset

Ressurssykepleiere Finnmarkssykehuset HF.pdf
 

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)

 
​ Lokale nettverksmøter våren 2023:

UNN Harstad/Narvik med tilhørende kommuner: Narvik 18.04.23

UNN Tromsø med tilhørende kommuner: Tromsø 20.04.23

Invitasjon blir sendt på mail til alle ressurssykepleiere. 

Nordlandssykehuset

Ressurssykepleiere Nordlandssykehuset HF.pdf

Invitasjon til lokalt nettverksmøte for Salten området i høst er sendt ut av palliativt team ved NLSH Bodø

​Helgelandssykehuset

​​

Kreftforeningen har oversikt over kreftkoordinatorer på sine nettsider:

Deltakelse i nettverket er forankret i den kommunale pleie- og omsorgsledelsen i og ledelsen ved sykehusavdelingene.  Der det er kreftsykepleier eller kreftkoordinator er det hensiktsmessig at vedkommende er en del av nettverket.
      
 I dag organiseres nettverkene primært av «Lindring i nord» i samarbeid med Kreftforeningen. Fremover vil de lokale møtene i hovedsak organiseres av medlemmene sammen med «Lindring i nord». Fellesmøtene vil organiseres av «Lindring i nord» og Kreftforeningen.


Sist oppdatert 02.02.2023