Bakgrunn mønster

NRA - Norsk register for analinkontinens

Norsk Register for Analinkontinens - NRA - har som mål å sikre kvaliteten på kirurgisk behandling av analinkontinens ved norske sykehus.

Målgruppen er alle pasienter som gjennomgår sfinkterplastikk, testprosedyre-, implantasjon-, revisjon- eller eksplantasjon av sakralnervestimulator/elektroder. 

Hensikten er at fagmiljøet i Norge skal ha oversikt over nasjonale behandlingsresultater, samtidig som hvert sykehus får oversikt over egne resultater.

Fagrådet for registeret har det faglige ansvaret, deri å definere hvordan registerdata skal bearbeides og presenteres. Sentra​le personer tilknyttet fagmiljøet i Norge er representert i fagrådet.

Dataansvarlig er Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Gjennomføring av det daglige ansvar er delegert til Nasjonal Kompetansetjeneste for Inkontinens og Bekkenbunnsykdom – KIB. I dette ligger ansvar for implementering, drift og utvikling. 

Registerets ble satt i produksjon 14. mai 2013.

Registeret fikk nasjonal status i mars 2014.

Registeret foreligger i web versjon på falk.nhn.no.

Lenke til innloggingssiden https://falk.nhn.no

Praktisk veileder og Brukermanual er sist oppdatert 20.02.23.

Pasientinformasjon og samtykkeskjema (163KB)

Samtykkeskriv:
 • ​Samtykke v1.0 (gyldig 2012-2015). Endring: Kontaktes per telefon
 • ​Samtykke v2.0 (gyldig 2015-2020). Endring: Kontaktes per brev.
 • Samtykke v3.0​ (gyldig 2020-2023). Endring: ​Endret behandlingsgrunnlag
 • Samtykke v3.1​ (gyldig 2023-2023). Endring: ​Tilføyd Tromsøundersøkelsen og Norsk kvinnelig inkontinensregister under listen for mulig kobling av data).​
 • Samtykke v3.2​ ​(gyldig 2023-d.d). Endring: ​Tilføyd Behandlingsgrunnlag, hva som registeres, forskning, kobling mot MS-registeret

Her finner man skjema for anamenese, symptomskåring, sakral nervemodulering og sfinkterplastikk​
Skjema kan printes ut herfra eller fra registererts onlineløsning på helseregister.no.
​Elektronisk registrering på sykehus/tilgang til norsk helsenett​
​Helseregister.no

Leder av fagrådet
Hege Hølmo Johannessen,
Kirurgisk avdeling, Sykehuset Østfold HFh.
Medlemmer av fagrådet:
Bjørg Furnes (vara Torill Olsen), 
Haukeland Universitetssykehus HF.

Trond Gjengstø (vara Kari Holten)
Gastrokirurgisk avdeling, St.Olav​

Bjarte Tidemann Andersen 
Gastrokirurgisk seksjon, Kirurgisk avdeling, Sykehuset i Østfold HF.

Hilde Gregussen  (vara Marianne Merok), 
Akershus Universitetssykehus HF.

Catherine Planke Teig, 
Bekkensenteret, Kirurgisk divisjon, Akershus Universitetssykehus HF.
Stig Norderval, faglig leder av registeret, med stemmerett  
Avdeling for gastroenterologisk kirurgi, Universitetssykehuset Nord-Norge HF.
Mona Rydningen, 
Avdeling for gastroenterologisk kirurgi, Universitetssykehuset Nord-Norge HF.
Mona Stedenfeldt, 
Regional servicemiljø Helse Midt-Norge


E-post

Anita Hansen 
Brukerrepresentant

E-post

  Daglig leder
  Tone Prøsch-Bilden
  Tlf: 77 66 97 33
       
  Faglig leder
  Stig Norderval

  Registerenheten v/registersekretær
  Tlf. 77 66 90 15

  Postadresse
  Norsk Register for Analinkontinens - NRA
  Postboks 96 Universitetssykehuset Nord-Norge HF
  9038 Tromsø

  E-post
  (send aldri personopplysninger)​
  Sist oppdatert 07.09.2023