Logo Nevromuskulært kompetansesenter

- en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

Nevromuskulært kompetansesenter

Nevromuskulært kompetansesenter (NMK) jobber for at personer med arvelige nevromuskulære sykdommer skal få et godt, helhetlig og individuelt tilbud gjennom hele livet. Tjenestene ivaretas av Norsk nevromuskulært kompetansesamarbeid.

Aktuelt fra NMK

 • Diagram
  10. november 2023
  Hva betyr navnet limb-girdle muskeldystrofi?

  Vi er vant til å høre navn på diagnoser som er oppkalt etter personer. Men opphavet til LGMD er verken “Dr. Limb” eller “professor Girdle”. Her må vi åpne den engelske ordboka:

 • Et par kvinner smiler
  23. oktober 2023
  Hvorfor strukturerer vi vår tverrfaglige tilnærming ytterligere?

  Arvelige nevromuskulære sykdommer har gjennomgående liten kunnskapsbase for mange fagfelt. NMK ønsker derfor å arbeide mer systematisk med kompetansebygging gjennom små og store forskningsprosjekter rundt pasientgruppene.

 • En person i rullestol med et barn
  18. oktober 2023
  Diagnosen med TO fokusmåneder – Siste nytt:

  De fleste sykdommer har sin egen dag, hvor målet er å bevisstgjøre befolkningen og markere solidaritet med personer som er rammet. Charcot-Marie-Tooths sykdom (CMT) har ikke bare en dag, men en hel måned til å skape oppmerksomhet om disse sjeldne nevropatiene. Nei, vent, det er TO måneder!

Sist oppdatert 05.09.2023