UNN Generell kreftforskningsbiobank

Samtykkebasert innsamling av blod og vev fra pasienter som kommer til behandling på UNN for sin kreftsykdom. Materialet skal benyttes til fremtidig forskning, og forskere med REK-godkjent prosjekt kan søke om tilgang til dette materialet.

Ansvarshavende
Rune Sundset

Periode
2016 ->

Donorer
Økende

Antall prøver
Økende

Prøvetype
Vev, serum, fullblod, plasma, buffycoat

Sist oppdatert 20.11.2017