Barnebøker om kreft på samisk

Det er oversatt to bøker; Da pappa fikk kreft (Go áhčči oaččui borasdávdda) og Kjemomannen Kasper (Kemo-Kasper ohcá suvrra borasdávdaseallaid).

Publisert 08.11.2022
​Det finnes få samiske bøker for barn om kreftsykdom og sykdom generelt. Det siste året har det pågått et tospråklighetsprosjekt mellom Kautokeino kommune og Sametinget. Prosjektet er finansiert av midler fra Sametinget og ledet av kreftkoordinator i Kautokeino. 

Bøkene deles ut uten kostnad.