Leger i spesialisering – psykisk helse- og rusklinikken

Fagutviklingsenheten organiserer de deler av praksis i psykiatri for LIS1 som skal foregå gjennom formell undervisning.

​Dette er opplæring i :
  • ​bruk av psykiatrisk diagnosekodeverk (Læringsmål 42)
  •  kunnskap om viktigste terapiformer (LM 43)
  • Medikamentell behandling (LM 47)
  • oppfølging av somatiske tilstander ved psykiske lidelser (LM 51, 52, 53). 

Utdanning - LIS3 

UNN tilbyr spesialisering i voksenpsykiatri i Psykisk helse- og rusklinikkens enheter i Tromsø, Harstad, Narvik, Silsand, Storsteinnes og Storslett samt ved Viken senter. Vi tilbyr spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin i Tromsø og Narvik.  

Ved tilsetting i utdanningsstilling får LIS3 en individuell gjennomføringsplan. Denne beskriver hvilken tjeneste som må gjennomføres for å oppnå alle læringsmål i spesialistutdanningen.  

Spesialisering i voksenpsykiatri tar minst 5 år etter LIS1, og i løpet av utdanningen er man ca. 12 måneder på akuttpost, 12 måneder på voksenpsykiatrisk poliklinikk, 9 måneder i enhet for rehabilitering og 9 måneder i fordypningstjeneste. Man må ha ytterligere 18 måneder i valgfri tjeneste. Dette kan være tilleggstjeneste ved at man f.eks. forlenger tjeneste enkelte steder, at man tar mer av en tjeneste man ønsker eller at man har tjeneste fra annet sted/tidligere utdanning som kan godkjennes som del av utdanning.    

Utdanningsansvarlig overlege for voksenpsykiatri: Geir Øyvind Stensland 

Vedlegg
Sist oppdatert 22.05.2023